support
support
امروز: یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

گاهی آنقدر غرق آرزو هستی که فراموش میکنی خود آرزوی کسی هستی.

قناعت ثروت طبیعی است وتجمل فقر مصنوعی است .

زندگی فاصله‌ی نفس‌هاست، هرنفس یک زندگی‌است و هر زندگی یک دنیا شیدایی و عشق.